Knut Nystedt: Toro liti (352.8kHz DXD)

Knut Nystedt: Toro liti (352.8kHz DXD)

简介

格式:FLAC
码率:44.1kHz/24bit
流派:古典
发行日期:2020-03-27
收录曲数:1首
录音时长:
总大小:127MB
公司: 2L

Torø liti是来自挪威的民歌,由Knut Nystedt重新编配,是他的“女子合唱团的五首民歌”中的一首。歌词讲述了一个奄奄一息的女孩希望活下去的故事。 
挪威女子合唱团的历史从1947年就开始了,一直专注于演绎当代和民间音乐,以及一些合唱团自身的委托创作。挪威女子合唱团由四个小团体构成,女孩的年龄从6岁到22岁不等。此专辑是由均龄大一些的Studio Choir演唱的。 
本专辑于2015年9月3日,在Knut Nystedt诞辰100周年之际发行,向这位伟大的作曲家致敬,缅怀他为女子合唱团创作的作品。 
以下是这首歌的歌词: 
Duva settø seg på liljankvist, Gud at råde. Ho syngø så vakkert um Jesus Krist, Herre Gud, sende oss sin nåde.   
Å højr du Torø liti, e tala te de, Gud at råde Å lyste du fylgji or lande mæ me? Herre Gud, sende oss sin nåde.   
Kors kan e fara åt fylgji mæ de, Gud at råde. Ein kungesån i Engeland ha beyla te me, Herre Gud, give oss sin nåde.  

曲目

  1. Knut Nystedt: Torø liti

1ycdv3RjTW2L-wDg5gex0Dw🐎yin2

神秘代码使用方法,关注右侧微信号回复“神秘代码”。
或前往兔圈https://q.in2s.net/
如果存在资源缺失的情况,前往兔圈反馈。https://q.yintu.org/d/4/24

Call for corresponding copyright protection
This site only provides a brief introduction to music and some of their own understanding of music
Music download service and connection are not provided. Copyright is respected. Please go to the official website for download
If the above Music profile or album cover picture infringes your rights and interests
You can contact me to delete it now banquan@in2s.net